گروه مشاوره هيوا
صفحه ها
آمار وبلاگ
تعداد بازديد ها : 99439
تعداد نوشته ها : 4659
تعداد نظرات : 11

رشته مدیریت بازرگانی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور ، غیرانتفاعی و مجازی غیرانتفاعی صورت می گیرد . البته در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته مدیریت بازرگانی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته مدیریت بازرگانی در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور ، غیرانتفاعی و مجازی غیرانتفاعی صورت می گیرد 
يکشنبه چهارم 4 1396
(0) نظر

رشته مدیریت فرهنگی هنری از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته مدیریت فرهنگی هنری در دانشگاه های دولتی غیرانتفاعی صورت می گیرد . البته در رشته مدیریت فرهنگی هنری دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته مدیریت فرهنگی هنری، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته مدیریت فرهنگی هنری در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته مدیریت فرهنگی هنری در دانشگاه های دولتی غیرانتفاعی صورت می گیرد 
يکشنبه چهارم 4 1396
(0) نظر

رشته فلسفه و عرفان اسلامی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته فلسفه و عرفان اسلامی در دانشگاه های دولتی غیرانتفاعی صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته فلسفه و عرفان اسلامی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته فلسفه و عرفان اسلامی در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته فلسفه و عرفان اسلامی در دانشگاه های دولتی غیرانتفاعی صورت می گیرد 
يکشنبه چهارم 4 1396
(0) نظر

رشته فقه و حقوق شافعی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته فقه و حقوق شافعی در دانشگاه های دولتی غیرانتفاعی صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته فقه و حقوق شافعی، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته فقه و حقوق شافعی در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته فقه و حقوق شافعی در دانشگاه های دولتی غیرانتفاعی صورت می گیرد 
يکشنبه چهارم 4 1396
(0) نظر

رشته فقه و حقوق حنفی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته فقه و حقوق حنفی در دانشگاه های دولتی غیرانتفاعی صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته فقه و حقوق حنفی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته فقه و حقوق حنفیدر انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته فقه و حقوق حنفی در دانشگاه های دولتی غیرانتفاعی صورت می گیرد 
يکشنبه چهارم 4 1396
(0) نظر

رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) و پیام نور صورت می گیرد . البته در رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) و پیام نور صورت می گیرد 
يکشنبه چهارم 4 1396
(0) نظر

رشته اقتصاد کشاورزی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته اقتصاد کشاورزی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور و غیرانتفاعی صورت می گیرد . البته در رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته اقتصاد کشاورزی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته اقتصاد کشاورزی در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته اقتصاد کشاورزی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور و غیرانتفاعی صورت می گیرد 
يکشنبه چهارم 4 1396
(0) نظر

دانشگاه آیت اله بروجردی در سال 1384 تاسیس شد و فعالیت خود را با 35 نفر دانشجو در رشته حقوق آغاز نمود . این مجموعه در ابتدا دارای 3 دانشکده بوده که پس از تصویب هیئت امنا به 7 دانشکده ارتقا یافته است . دانشگاه آیت اله بروجردی هم اکنون با جذب دانشجو در رشته های فنی مهندسی ، علوم انسانی و علوم پایه در مقاطع مختلف کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در حال فعالیت می باشد .

این دانشگاه هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند . در کنکور سال 95-96 در نیمسال اول 55 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است . محدوده رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی آیت اله بروجردی - بروجرد در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 22300 و در منطقه  2 حدود 22600 و در منطقه 3 حدود 9000 بوده است . در این مقاله رتبه و کارنامه قبولی رشته مهندسی برقدانشگاه دولتی آیت اله بروجردی - بروجرد در کنکور 95-96 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با تمام قوا مخصوصا در دوران عید و با برنامه ریزی عید و  برنامه ریزی کنکوری در عید نوروز ، و با داشتن شناخت بیشتری در مورد رتبه قبولی رشته مهندسی برق در انتخاب رشته 96 انجام دهند . شما می توانید با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری و تخمین رتبه دانشگاه آزاد هیوا ، شانس قبولی خود را قبل از شرکت در کنکور سراسری تخمین بزنید . همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته مهندسی برق توصیه می کنیم معرفیرشته مهندسی برق را مطالعه کنید . برای انتخاب رشته مجازی و مشاهده آمار کل قبولی های مهندسی برق نیز می توانید از نرم افزار انتخاب رشته هیوا استفاده کنید . برای مشاهده آخرین رتبه قبولی مهندسی برق روزانه کنکور 95 کلیک کنید . اگر قصد قبولی در شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 را دارید می توانید تراز قبولی رشته های مختلف را در نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد هیوا پیدا کنید .

 


 میانگین 35 درصد عمومی = قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی آیت اله بروجردی - بروجرد 
يکشنبه چهارم 4 1396
(0) نظر

قبل از شروع جنگ تحمیلی ، دانشکده پرستاری آبادان با عنوان آموزشکده بهیاری به تربیت کادر مورد نیاز بیمارستان ها می پرداخت . در سال 1353 با پذیرش دانشجو در دو رشته پرستاری و مامایی در مقطع کاردانی ، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود . پس از پایان هشت سال دفاع مقدس و با تلاش و پیگیری مسئولان در سال 1370 مجوز فعالیت این مجموعه با عنوان دانشکده پرستاری آبادان و تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صادر شده و در کم تر از یک سال ، اولین دوره پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته آغاز گردید .
دانشکده پرستاری آبادان پس از صدور مجوز در اردیبهشت ماه 1390 به دانشکده علوم پزشکی آبادان تغییر رتبه داده و سرانجام در اسفند ماه 1391 استقلال کامل یافت . چهار شبکه بهداشت و درمان شهرستان های خرمشهر ، هندیجان ، شادگان و ماهشهر تحت پوشش این دانشکده قرار دارند . دانشکده علوم پزشکی آبادان در حال حاضر دارای 2 دانشکده پزشکی و پرستاری بوده و 4 بیمارستان تحت نظر این مجموعه فعالیت می کنند .

پذیرش ظرفیت مازاد دانشگاه آبادان چند سالی است که بطور سالانه و توسط سازمان سنجش از طریق کنکور سراسری انجام می شود . کلاس های دانشجویان ظرفیت مازاد در محل دانشگاه علوم پزشکی آبادانبرگزار می شود ولی شهریه پردیس های خودگردان از این دانشجویان اخذ می گردد . در کنکور سال 95--96 در نیمسال دوم 55 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است . محدوده رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی ظرفیت مازاد دانشگاه آبادان در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 8600 و در منطقه 2 حدود 14400 و در منطقه 3 حدود 5800 بوده است. در این مقاله رتبه و کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی ظرفیت مازاد دانشگاه آبادان در کنکور 95-96 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با تمام قوا مخصوصا در دوران عید و با برنامه ریزی عید و  برنامه ریزی کنکوری در عید نوروز ، و با داشتن شناخت بیشتری در مورد رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در انتخاب رشته 96 انجام دهند . همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته علوم آزمایشگاهی توصیه می کنیم معرفی رشته علوم آزمایشگاهی را مطالعه کنید . برای انتخاب رشته مجازی و مشاهده آمار کل قبولی های علوم آزمایشگاهی نیز می توانید از نرم افزار انتخاب رشته هیوا استفاده کنید . اگر قصد قبولی در شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 را دارید می توانید تراز قبولی رشته های مختلف را در نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد هیوا پیدا کنید.همچنین نرم افزار رایگان تخمین رتبه هیوا می تواند شما را در اینکه با چه درصدهایی می توانید در چه رشته هایی قبول  شوید کمک کند .


 میانگین 50 درصد عمومی = قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی ظرفیت مازاد دانشگاه آبادان 
يکشنبه چهارم 4 1396
(0) نظر

رشته کاردانی علوم انتظامی از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته کاردانی علوم انتظامی در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته کاردانی علوم انتظامی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته کاردانی علوم انتظامی در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .


 پذیرش در رشته کاردانی علوم انتظامی در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد 
يکشنبه چهارم 4 1396
(0) نظر
X